กิจกรรมของบริษัท

เพื่อเพิ่มความภักดีและความไว้วางใจของพนักงานและผู้บริหาร บริษัทของเราจัดกิจกรรมสร้างทีมขององค์กรทั้งกลางแจ้งและในร่มเป็นประจำการสร้างทีมไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมการฝึกร่างกายธรรมดาๆ เท่านั้น บทบาทที่สำคัญยิ่งกว่าคือการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกับองค์กร บุคคลกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งผ่านประสบการณ์ของการฝึกอบรมเชิงสำรวจ เพื่อสำรวจศักยภาพของตนเอง เพื่อสร้าง ทัศนคติเชิงบวกต่อชีวิต และเพิ่มพูนความภักดีของพนักงานต่อบริษัทและรู้สึกมีเกียรติ

รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว